Projecten Overzicht

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van projecten die wij uitvoeren. De realisatie vindt altijd plaats in nauwe samenwerking met u als opdrachtgever.

Informatiemanagement

 • Informatiesystemen, catalogussystemen, registratiesystemen
 • Advies en ondersteuning bij de selectie en keuze van een nieuw systeem
 • Opstellen van een programma van eisen en functioneel ontwerp
 • POC, Acceptatietesten
 • Keuze van en onderhandelingen met de leverancier(s)

Content management & content curation

 • Publiceren en toegankelijk maken van digitale informatie op internet of intranetwebsite
 • Ontwerp van portals en websites

Informatiebeleid en informatieplanning

 • Opstellen van een beleidsplan
 • Opstellen van een business plan
 • Projectplanning

Informatie audits, bijvoorbeeld in het kader van kwaliteitsmanagement

Documentmanagement

Ontwerp en inrichting van postregistratie en (digitale) archieven
Implementatie van DMS en workflow

 • projectmanagement bij complexe inrichtingen
 • herinrichting werkprocessen
 • organisatie van de werk- en documentstromen

Ontwerp en inrichting van digitale documentatievoorzieningen en contentintegratie

  • samenbrengen van digitale bronnen van interne en externe oorsprong
  • opstellen van één ontsluitingssysteem voor alle bronnen
  • implementatie van een zoekmachine over alle bronnen

InfoManagement is werkzaam op het vakgebied Informatiemanagement, het vakgebied van de informatievoorziening en de ICT. Documentmanagement, dat alles te maken heeft met documentbeheer en digitaal archiveren en Kennismanagement, waarin mens en kennisdelen centraal staan, zijn onderdeel hiervan.

Iedere organisatie heeft te maken met een digitale documentenstroom. InfoManagement kan u helpen deze stroom te beheersen en de documenten overzichtelijk vast te leggen zodat ze snel terug te vinden zijn.