Het fundament van de ontsluiting van onze digitale wereld is gelegd door Carolus Linnaeus (1707-1778) in de Achttiende eeuw in zijn Systema Naturae (1735). ZIjn er overeenkomsten in de indelingsprincipes van nu en toen? Lees het in onderstaand artikel.
IPnov_2008_artikel_taxonomie.pdf